Lokale Bezienswaardigheid

7 jan

Kwelders

Kwelders zijn zeldzame gebieden met een unieke flora en fauna. De Groninger kwelders zijn onderdeel van het waddengebied dat zich uitstrekt van Den Helder tot Esbjerg in Denemarken. Vanwege de bijzondere natuurwaarden zijn de kwelders aangewezen als Natura2000 gebied. De kwelders worden gebruikt voor de beweiding door vee. De Vereniging van Oevereigenaren en Gebruikers (VOG) komt op voor de belangen van eigenaren en gebruikers (pachters) van de Groninger kweldergebieden en de zeedijk. De VOG werkt samen met vele partijen om dit bijzondere gebied in stand te houden.

Postbus: Postbus 7015 9701JA Groningen

E-mail: info@groningerkwelders.nl 

Website: http://groningerkwelders.nl/